بازگشت دوباره

بعد از مدت زیادی از غیبت غیرمنتظره دوباره بازگشتیم و آمدیم تا دوباره بر پهنای این تار گسترده جهانی نام همیشه جاوید ایران و در کنار آن دیار آریایی و دیرینه درسجین را همواره جاوید سازیم .حهت دلگرمی ما گه گاهی به ما سر بزنید و مارا از آخرین نظرات خود آگاه سازید.

 

 

گنج را در خرابه ها بجویید!!!!  

نه در میان غولهای آهن وسیمان!!! 

/ 5 نظر / 14 بازدید
محمد

سلام بسیارعلاقمندم که درخصوص تاریخچه مردمان آن روستاوروستاهای اطراف که ظاهراازایل بختیاری هستندوپس ازغلبه برقوم عثمانی ودرراه بازگشت وقتی به ابهرمی رسنددرهمانجاماندگارمی شونداطلاعاتی مستندومعتبرداشته باشم آیادراین زمینه می توانیدکمکی کنید. باتشکر

سلام چطوری

لطفا به كارت ادامه بده

اسماعيل لطفي

سلام در کدامین سرزمینی ای جوانمرد به ما سر بزن به وبلاگت هم تکانی بده

اکبر

سلام باغ بیل زدی