بازگشت دوباره

بعد از مدت زیادی از غیبت غیرمنتظره دوباره بازگشتیم و آمدیم تا دوباره بر پهنای این تار گسترده جهانی نام همیشه جاوید ایران و در کنار آن دیار آریایی و دیرینه درسجین را همواره جاوید سازیم .حهت دلگرمی ما گه گاهی به ما سر بزنید و مارا از آخرین نظرات خود آگاه سازید.

 

 

گنج را در خرابه ها بجویید!!!!  

نه در میان غولهای آهن وسیمان!!! 

ایرج دودانگه ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٧